تماس با ما


اfanavari@irost.org
ا56276624 021
ا56276630 021
بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات - زمستان 1393