معرفی

معرفی دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران جهت اجرای هر چه بهتر نقش و وظائف سازمان در ارتباط با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور (مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی ) و قانون خرید دانش فنی (ماده 107 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی) که مسئولیت اجرای آن از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تفویض شده است، بررسی و صدور تائیدیه توانمندی های فناورانه براي شرکت های تولیدی/ فنی و مهندسی که توانمندی فناورانه‌ای را اظهار نمایند، به انجام می رساند.
بدین منظور این سازمان اقدام به طراحی و كاربری سامانه ارزیابی توانمندی های فناورانه نموده و این امکان را مهیا ساخته است تا تمامی مراحل ارزیابی، اعم از ثبت نام، ارسال اطلاعات و فرایند داوری به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت قابل انجام باشد. این سامانه همچنین برای کارشناسان دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت این امکان را فراهم ساخته تا مستقل از مکان جغرافیایی نسبت به انتخاب داوران اقدام نمایند.
برای استفاده از امکان ارسال اینترنتی توانمندیها، متقاضیان در سایت ثبت نام می کنند و به آنها کلمه عبور اختصاص داده می شود. با این کلمه عبور متقاضی می تواند مشخصات توانمندی خود را در قالب کار برگ ها ارسال نماید و در بازدید های بعدی وضعیت بررسی توانمندی را مشاهده و یا به رفع نواقص کار برگ بپردازد. تمامی رویداد های مرتبط با بررسی توانمندی به صورت نیمه خودکار با رايانامه برای متقاضی ارسال می شوند. در این سامانه همچنین ارتباط سازمان با داوران توانمندیها بطور کامل از طریق اینترنت انجام می گیرد.
مزید اطلاع، برخی از مزایای پیش بینی شده برای دارندگان تائیدیه توانمندی فناورانه سازمان به شرح ذیل معرفی می گردد: ملاكهایی كه در ارزیابی مورد توجه قرار خواهند گرفت عبارتند از:
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات - زمستان 1393